1. Müügitingimuste kehtivus

1.1. Müügitingimused kehtivad soojustuspood.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Soojustuspood OÜ (edaspidi Veebipood soojustuspood.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

1.2. Müügitingimused kehtivad Soojustuspood ja eraisikust Tarbija õigussuhete reguleerimiseks.

1.3. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Soojustuspood veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbija-kaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

1.4. Veebipood Soojustuspood jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel soojustuspood.ee.

2. Hinnainfo

2.1. Kõik veebipoes Soojustuspood toodud hinnad ei sisalda käibemaksu 20%. Hinnale lisandub tasu kauba kättetoimetamise eest.

2.2. Kauba kättesaamine toimub isejärele tulemisega, kullerteenusega või pakiautomaatide-teenuse läbi. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist ning kauba kogusest.

2.3. Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

2.4. Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja  Soojustuspood vahel tekkinud õigus suhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

2.5. Veebipood Soojustuspood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel soojustuspood.ee .

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Lisage soovitud tooted ostukorvi.

3.2. Tellimuse vormistamiseks vajutage kõige pealt ostukorvis lingile „Vormistatellimus“.

3.3. Järgnevalt tehke valik, kas soovite tellimuse sooritada ühekordselt „külalisena“ või püsikliendina (sel juhul vajalik sisse logimine või püsikliendiks registreerumine).

3.4. Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohale- toimetamise viis ja sobiv tasumisviis ning seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitus, mille alusel saate tasuda vastavalt eelnevalt tehtud tasumisviisi valikule vajutades lingile „Esita tellimus“. Enne tellimuse esitamist saate tutvuda Soojustuspood müügitingimustega ja kinnitada seda eraldi valikus linnukesega. Ekraanile kuvatud tellimuse kinnituses leiate kõik andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega.

3.5. Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning vajadusel hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

3.6. Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E-R 8.00-17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14.00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval. Kehtib ka „tulen ise järgi“ tarnevaliku puhul.

4. Müügilepingu jõustumine

4.1. Kauba müügilepinguga kohustub veebipood Soojustuspood andma Tarbijale üle olemasoleva,

valmistatava või veebipood Soojsutuspood poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood Soojustuspood-ile tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

4.2. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

4.3. Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

5. Kohaletoimetamine

5.1. Pärast müügilepingu jõustumist  komplekteerib veebipood Soojustuspood tellimuse ning annab selle kohale toimetamiseks üle ettevõtte transpordifirmale  (v.a.juhul, kui on tegu tarnetingimusega „Tulen ise järgi“).

5.2. Veebipoe lehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Soojustuspood Veebipoe pangakontole.

5.3. Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

5.4. Veebipood Soojustuspood ei vastuta kauba kohale toimetamise viibimise eest juhul,kui kaup on transpordifirmale  üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Soojustuspood ei saanud mõjutada, ega ette näha.

6. Tagastamisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Ostetud kaup ei kuulu tagastamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või ostetud. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja ei tohi olla kasutatud.

6.2. Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille tüüpvormi leiab veebipoe Soojustuspood kodulehelt. Taganemisavalduse võib saata vabas vormis e-posti- aadressile soojustuspood@gmail.com või printida tüüpvorm ning lisada tagastatavale kaubale hiljemalt 14 päeva jooksul arvates kauba kättesaamisest.

6.3. Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud transpordifirmale.

6.4. Kliendile tagastatakse tema poolt tasutud tellimuse summa, sealhulgas kättetoimetamiskulu, esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba ostust taganemise avalduse esitamisest. Juhul, kui tellimus tagastatakse osaliselt, tagastatakse kättetoimetamiskulu proportsionaalselt tagastatud toodete arvuga.

6.5. Kauba tagastamise kulud kannab Tarbija,välja arvatud juhul,kui üle antud asi ei vasta tellitule.

6.6. Kliendi poolt tasutud tellimuse summat ei tagastata ennem, kui tagastatav kaup on jõudnud Veebipoe Soojustuspood lattu.

6.7. Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

7. Vääramatu jõud

7.1. Veebipood Soojustuspood ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood Soojustuspood ei saanud mõjutada või ette näha.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1. Tarbija annab Soojustuspood veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kont.telefon, kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada transpordifirmale isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

8.2. Veebipoel Soojustuspood on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

8.3. Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine,väljaarvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohale toimetamiseks.

8.4. Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis,kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel Soojustuspood.

8.5. Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Pretensioonide esitamise kord

9.1. Veebipood Soojustuspood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul,alates kauba üleandmisest Tarbijale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

9.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipood Soojustuspood poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

9.3. Kaubal puuduse ilmnemisel tuleb lõpetada kauba kasutamine.

9.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood Soojustuspood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood Soojustuspood.

9.5.Veebipood Soojustuspood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest,mis on tekkinud toote mitte nõuete kohase hoiustamise või mitte eesmärgi pärase kasutamise tulemusena.

9.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile

soojustuspood@gmail.com pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

9.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

9.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9.9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt Soojustuspood ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel Soojustuspood ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood Soojustuspood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

10. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

10.1. Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse Tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusesse. Euroopa Liidu tarbija vaidlusi lahendav platvorm http://ec.europa.eu/consumers/odr/