Kliendil on õigus tellitud kaubad tagastada 14 päeva jooksul alates kaupade kättesaamisest. Kaupade tagastamiseks palume võtta ühendust Soojustuspood.ee’ga.

Ostetud kaup ei kuulu tagastamisele, kui kaup on spetsiaalselt kliendile eritellimuse alusel valmistatud või ostetud. Tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja ei tohi olla kasutatud.

Taganemisavalduse võib saata vabas vormis e-postiaadressile soojustuspood@gmail.com või printida tüüpvorm ning lisada tagastatavale kaubale.

Kauba tagastamise kulud kannab klient, välja arvatud juhul, kui üleantud asi ei vasta tellitule.

Kliendi poolt tasutud tellimuse summat ei tagastata ennem, kui tagastatav kaup on jõudnud Soojustuspood lattu.

Kui Teil on veel küsimusi seoses kauba tagastamisega,
siis palun helistage +372 5334 0227 või kirjutage meile soojustuspood@gmail.com